Doel

Aanvulling op bestaande opleidingen

De opleiding is een aanvulling op alle bestaande AZT/OZT opleidingen omdat het in een aantal opzichten anders is:
 • Het ‘integrale’ leerplan richt zich primair op Zij-instromers (gebruik makend van EVC procedures), daarnaast kunnen ook schoolverlaters (reguliere instromer) desgewenst deelnemen aan het leerplan met bijhorende onderwijsprogrammering (op nadrukkelijk verzoek van ziekenhuizen).
 • Verpleegkundigen kunnen zich binnen 18 maanden specialiseren tot verpleegkundige operatieassistent en/of verpleegkundige anesthesiemedewerker.
 • De uitwerking van het ‘integrale leerplan’ wordt vormgegeven samen met het werkveld waarbij theorie- en praktijkleerplannen vanuit praktijkgestuurd leren vorm krijgen..
 • Aan het ‘integrale’ leerplan is de leergang werkbegeleiding en de leergang praktijkbegeleiding gekoppeld.
 • De (volledige) opleiding levert twee erkende diploma’s op (HBO-V diploma en CZO-diploma)..
 • Het ‘integrale’ leerplan kan in 3 varianten worden uitgevoerd: Incompany (een ‘eigen’ hogeschool-variant in je ziekenhuis), in Regionaal verband (regionale hogeschool-variant met gecombineerde opleidings- en stageplaatsen) of middels open inschrijving (landelijk hogeschool-variant en opleidings- en stageplaatsenplanning).
 • De opleiding kent meerdere instroommomenten per jaar, afhankelijk van het aantal deelnemers
 • Opleidingsvolumes op weg naar 2025

  Met het zij-instroomprogramma wordt beoogd om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van de ontstane tekorten met als inzet op jaarbasis zo’n 400 Zij-instromers in opleiding te faciliteren bij het behalen van een of meerdere uitstroomprofielen in beroepen binnen het perimedische beroepsdomein (al dan niet gecombineerd met het HBOV-diploma).

  NVLO aanmelden homepage
  ncoi_opleidingsgroep