Achtergrond

Aanleiding

Volgens het Capaciteitsorgaan moeten we de komende jaren 1.068 operatieassistenten per jaar opleiden om eind 2024 geen tekorten meer te hebben. De gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaar lag tussen de 200 en 300 personen. Bij lange na niet voldoende om in de buurt te komen van het streefgetal. Laat staan een kweekvijver voor de toekomstige extra te verwachten personele vraag.

Oplossingsrichtingen

Nu zijn er verschillende oplossingsrichtingen om naar dit probleem te kijken. Van het financieel meer waarderen, het voorkomen van ongewenste uitstoom tot aan het verhogen van de status van operatieassistenten bijvoorbeeld door middel van BIG-registratie. Initiatieven die zeker gaan helpen, maar er niet voor gaan zorgen dat de tekorten in 2024 zijn weggewerkt. Het meer, effectiever en efficiënter opleiden van operatieassistenten blijft de belangrijkste manier om de tekorten weg te werken.

Instromen en opleiden

Er zijn in Nederland meerdere onderwijsinstellingen die de opleiding tot operatieassistent verzorgen. Grofweg zijn deze onder te verdelen in drie vormen: het in-service onderwijs (3 jaar), de HBO-V TS/GT (4 tot 5 jaar) en de BHM (bachelor medische hulpverlener). Het merendeel van deze opleidingen richt zich vooral op de instroom van studenten uit het middelbaaronderwijs. Wanneer er zij-instromers toegelaten worden volgen zij hetzelfde onderwijs als alle andere studenten (veelal los van vrijstellingen en eerder verworven competenties). Om de tekorten structureel te lijf te gaan zullen we alle registers moeten opentrekken. Willen we de tekorten enigszins verhelpen, dan zullen we met elkaar moeten onderzoeken hoe we ook zij-instromers kunnen enthousiasmeren en opleiden voor het prachtige vak van operatieassistent.

NVLO aanmelden homepage
ncoi_opleidingsgroep