Aanpak

Ontwerpen van een vernieuwde opleiding via een Design-sprint

Voor operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en/of verkoeververpleegkundigen

Hoe ziet zo’n Design-sprint eruit?

Voor het ontwerpproces reserveren we allereerst een aantal aaneengesloten dagen, bijvoorbeeld een week, of twee maal drie dagen waarin de klus wordt geklaard. Vervolgens nodigen we iedereen die nodig is om het proces te laten slagen uit om mee te doen en hun agenda te blokkeren. Het gaat dan om een groep mensen met diverse rollen en achtergronden: ontwikkelaars, opleiders, de doelgroep, opdrachtgevers, leidinggevenden, beslissers, specialisten. Zij delen de ambitie om vaart te maken met het ontwerp en tot mooie en vernieuwende resultaten te komen.

Deelnemers en rollen

De deelnemers (koploper ziekenhuizen, ASCIE en NCOI) nodigen we uit om bij te dragen aan het ontwerpproces vanuit hun specifieke rol en expertise. Zo is er meestal sprake van een kleine groep: de ontwerpers, ontwikkelaars en praktijkopleiders die het leertraject bouwen. Zij vormen samen de werklijn en zijn de hele periode bij elkaar.

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor “kritische vrienden”. Aan het eind van elke dag worden de deelproducten (bijvoorbeeld de meest kansrijke ideeën of prototypes van leeractiviteiten) voorgelegd aan kritische stakeholders voor feedback. Zij fungeren als klankbord voor de werklijn. De snelkookpan eindigt met het uittesten van deze prototypes bij de doelgroep: de mensen waarvoor het leerproces ontwikkeld wordt. Dat levert opnieuw feedback op over wat er wel en niet werkt, waardoor het ontwerp van de geteste leerinterventies aangescherpt kan worden. Dit is vaak ook het moment om de beslissers uit te nodigen die akkoord moeten geven op het ontwerp dat in de snelkookpan is ontstaan.

Ontwerpbenadering

Bij het ontwerpen van het nieuwe curriculum gaan we altijd uit van wat het werk van mensen vraagt. Daarnaast maken we gebruik van dat wat er al is. Een ontwerp-snelkookpan start daarom meestal met een Deskresearch-dag en vervolgens het scherp krijgen van de kernsituaties in het werk van de doelgroep: wanneer maak je in dit werk het verschil? Op basis van het profiel dat zo ontstaat, ontwerpen we met Fieldresearch-dagen eindtermen en criteria. Daarna geven we de leerinterventies vorm, waarna we een aantal prototypes ervan testen bij de doelgroep. Met zo'n opzet staat elke dag van een ontwerp-snelkookpan in het teken van een bepaalde ontwerpstap. Hierop zijn natuurlijk tal van variaties mogelijk, afhankelijk van de behoefte en het beoogde product.

Wat levert dit op?

Een Design-sprint levert op meerdere gebieden resultaat:

  • De groep maakt een blauwdruk van het curriculum als basisdocument voor het ‘integrale leerplan’ en daarmee voor de nieuwe opleiding. De blauwdruk is het fundament en een visuele weergave van het ontwerp van het curriculum en maakt in één oogopslag duidelijk welke leerweg de nieuwe studenten gaan doorlopen.
  • Een aantal interventies in de bouwtekening zijn uitgewerkt tot prototypes en getest bij de doelgroep. Zo ontstaat in een vroeg stadium waardevolle feedback over mogelijkheden en consequenties van verschillende prototypes.
  • Daarnaast levert ontwerpen op deze manier hechte en productieve samenwerkingsrelaties op tussen (NCOI, ACIE en de koploper ziekenhuizen). Door intensief met elkaar aan de slag te gaan en samen iets te maken, wordt duidelijk hoe ieder tegen het vraagstuk aan kijkt. Zo wordt duidelijk over welke achterliggende principes je het eens bent. Maar ook waar nog noten te kraken zijn. Het levert een dynamisch groepsproces op met als resultaat dat mensen weten wat ieders talenten zijn en ervaren dat ze in korte tijd veel samen kunnen bereiken, door slim gebruik te maken van die talenten.
  • In een design sprint prikkelen we mensen van verschillende organisaties om samen te werken en de grenzen van hun vak, discipline of organisatie over te steken (boundary crossing). De verbindingen die men legt met andere expertisegebieden leidt tot leren en innovatie.
  • NVLO aanmelden homepage
    ncoi_opleidingsgroep