Opdracht OKC2025

Nieuwe HBO-V AZT/ HBO-V OZT opleiding

Het NVLO bestuur heeft Ascie (Adviesbureau voor Opleiden, Leren en Ontwikkelen) gevraagd om een HBO-V AZT/HBO-V OZT opleiding te ontwerpen. ASCIE gaat samen met Hogeschool NCOI en het werkveld deze opleiding vormgeven.

In deze opdracht staat de ontwikkeling van het beroep operatieassistent en/of anesthesiemedewerker volledig centraal. Nieuwe inzichten in beroepsgericht leren worden toegepast om te komen tot een gemoderniseerde beroepsopleiding die jaarlijks geëvalueerd en geoptiumaliseerd kan worden. Het persoonlijk maken van de opleiding en flexibilisering zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

NVLO aanmelden homepage
ncoi_opleidingsgroep