Menskracht

Organisaties bestaan bij de gratie van samenwerking van mensen. Deze groepen van mensen vormen als het ware een sociaal construct van waaruit talrijke processen vorm en inhoud krijgen. De motor achter deze processen is HR.

Met HR bedoelen we dan Menskracht. Het tot zijn recht laten komen van menskracht, ook wel faciliterend leiderschap, vormt de kern van succesvolle organisaties.

Innoveren

De snelheid waarmee zich in de wereld om ons heen veranderingen voltrekken, is exponentieel gegroeid.

Niet eerder is menskracht op zo’n grote schaal uitgedaagd om zich aan te passen aan deze veranderende omgeving. Zelf de samenwerking met robots gaat ons uitdagen en brengt ons in een nieuwe werkwereld.

Verbeteren en vernieuwen is op tal van onderdelen steeds vaker niet meer afdoende om een passend antwoord te kunnen vinden op deze veranderingen.

Het vraagt van mensen een innovatieve grondhouding waarbij loslaten als kerncompetentie op de voorgrond treedt. Innovatiekracht uit zich daarbij in het vermogen tot Toekomstdenken.

Het zijn de organisaties die vanuit dit Toekomstdenken in staat zijn om in het nu ook straks en later tijdig te duiden. Vanuit deze vergezichten, als wenkende perspectieven, kan dan echt verschil worden gemaakt.

Missie

Ascie streeft er naar om een bijdrage te leveren aan de blijvende ontwikkeling van menskracht in organisaties.

Waarbij vanuit een dienende en opgave-gestuurde aanpak professionals, teams en/of organisatie(onderdelen) worden geïnspireerd en gefaciliteerd om zichzelf in hun kracht te zetten.

Om zo menskracht steeds weer optimaal tot haar recht te kunnen laten komen in het nu, straks en ook later.