OVER ONS

Ascie is een innovatie netwerkorganisatie die vanuit anders kijken, anders denken, anders doen, uitvoering geeft aan activiteiten, trajecten en projecten, gericht op het vergroten van menskracht.

Met expertise op het gebied van mensgericht organiseren en strategisch leren vanuit programmaleiderschap geeft Ascie vanuit opgave-gestuurde programma’s inhoud aan eigentijds en toekomstbestendig HR in organisatie gericht op de toekomst.

Ascie werkt met een netwerkstructuur waarbij een partnerkring omgeven wordt door professionele associates en affiliates.

Ascie maakt deel uit van de AscieGroup en heeft daarbinnen als kernopgave uitvoering geven aan innovatieve HR- trajecten en/of -programma’s.