Een nieuw curriculum voor de OK met behulp van design thinking
05/11/2019

Het maken van (ver)nieuw(d)e beroepsopleidingen voor het Operatiekamercomplex op weg naar 2025 is een hele tour. Maar de OKC-wereld vraagt erom en de NLVO heeft een duidelijke opdracht geformuleerd om de tekorten op het OKC binnen afzienbare tijd te niet te doen. Het allerbelangrijkste voor de ontwerpers en ontwikkelaars is het aanbrengen van de FOCUS op de doelgroep van ZIJ-instromers binnen het OKC. En natuurlijk niet te vergeten: het moeten praktijk-gestuurde leerplannen worden waarbij het OKC werkveld in regie is en blijft.

Uitdaging

Volgens het Capaciteitsorgaan moeten we de komende jaren 1.068 operatieassistenten per jaar opleiden om eind 2024 geen tekorten meer te hebben. De gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaar lag tussen de 200 en 300 personen. Bij lange na niet voldoende om in de buurt te komen van het streefgetal. Laat staan een kweekvijver voor de toekomstige extra te verwachten personele vraag.

Oplossingsrichtingen

Nu zijn er verschillende oplossingsrichtingen om naar dit probleem te kijken. Van het financieel meer waarderen, het voorkomen van ongewenste uitstoom tot aan het verhogen van de status van operatieassistenten bijvoorbeeld door middel van BIG-registratie. Initiatieven die zeker gaan helpen, maar er niet voor gaan zorgen dat de tekorten in 2024 zijn weggewerkt. Het meer, effectiever en efficiënter opleiden van operatieassistenten blijft de belangrijkste manier om de tekorten weg te werken.

Nieuwe HBO-V AZT/ HBO-V OZT opleiding

Het NVLO bestuur heeft Ascie (Adviesbureau voor Opleiden, Leren en Ontwikkelen) gevraagd om een HBO-V AZT/HBO-V OZT opleiding te ontwerpen. ASCIE gaat samen met Hogeschool NCOI en het werkveld deze opleiding vormgeven.

In deze opdracht staat de ontwikkeling van het beroep operatieassistent en/of anesthesiemedewerker volledig centraal. Nieuwe inzichten in beroepsgericht leren worden toegepast om te komen tot een gemoderniseerde beroepsopleiding die jaarlijks geëvalueerd en geoptiumaliseerd kan worden. Het persoonlijk maken van de opleiding en flexibilisering zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Lees meer:
OKC2025

Deel dit bericht met anderen: