Een nieuw curriculum voor de OK met behulp van design thinking

Nieuwe OKC-opleidingen
09/10/2019
Zijn zij-instromers welkom op de OK?
12/11/2019

Wanneer je morgen doet wat je gisteren deed 
Dan krijg je morgen wat je gisteren kreeg. 

(Benjamin Franklin)

NVLO en het NCOI hebben de handen in elkaar geslagen. 

Samen willen we het zorgonderwijs van de toekomst voor zij-instromers gaan vormgeven en een nieuw curriculum maken dat maximaal aansluit bij de behoeften van organisaties en studenten. 

Alleen hoe zorgen we ervoor dat we niet in de valkuil stappen om iets te maken waar niemand op zit te wachten? Wij springen over deze valkuil heen door het curriculum te ontwikkelen met gebruik van DESIGN THINKING. 

Design thinking wordt gedefinieerd als een mensgerichte benadering van probleemoplossing. Voorbeelden van problemen die kunnen worden aangepakt, zijn productontwikkeling, procesverbetering en ervaringsontwerp.  

Design Thinking kent 5 stappen: 

1 Inleven: voordat we gaan beginnen is het van groot belang dat wij de behoefte van de klanten onderzoeken en begrijpen. Er wordt bij het ontwerp van het curriculum een per module onderzocht wat de behoefte is maar vooral welk probleem of uitdaging we moeten oplossen. 

2 Probleem definiëren: in deze fase gebruik je de informatie uit stap 1 om het probleem van alle kanten te bekijken en tot de kern van het probleem te komen. 

3 Creëren van oplossingen: de fase waarin we ons als curriculumontwikkelaars verplaatsen van het identificeren van het probleem naar het creëren van oplossingen. De ideeën die wij in deze fase bedenken vormen de basis voor de verschillende prototypes. 

4 Prototypes: Vanuit de ideeën ontwikkelen we een blauwdruk voor het curriculum met daarin voorbeelden van module onderdelen. Prototypes worden iteratief gemaakt en getest met eindgebruikers om zinvolle feedback te verzamelen. Het vroeg testen van prototypes minimaliseert het risico van ontwikkelen zonder dat de oplossing daadwerkelijk een probleem oplost. 

5 Testen: Tijdens het testen halen we gebruikersinformatie op. Met de feedback die we ontvangen passen we meteen de blauwdruk aan de prototypes aan.  

Door gebruik te maken van design thinking als onderlegger bij het vormgeven van het nieuwe curriculum voor de OK ontwerpen we een opleiding die niet alleen morgen niet doet wat hij gisteren deed, maar dat studenten en zorgorganisaties iets nieuws krijgen. 

(Michael Hebben)

Deel dit bericht met anderen: