Bundeling van krachten

Geneeskundige VG-Zorg in toekomstperspectief
09/08/2022

GOP2025 programmering

Gecombineerde opleidingsplaats voor Psychologen in opleiding tot GZ Psycholoog

De ontwikkelingen in de Ouderenzorg laten op tal van onderdelen in het Zorglandschap bewegingen zien die vragen om een passend antwoord. In het bijzonder daarbij ook het vraagstuk van Mentaal Welbevinden in de breedste zin van het woord. De GZ-psycholoog neemt een steeds belangrijkere plaats in en vormt samen met de specialist Ouderengeneeskunde een waardevol tandem in duurzame medische zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Van discussie naar dialoog waarbij deze ‘medische’ professionals het regiehouderschap en hoofdbehandelaar natuurlijk verdelen met de cliënt in alles voorop.

Om nu, straks en later te kunnen blijven voorzien in de juiste mix van professionals is tijdig en meer opleiden van groot belang. Het bouwen van gecombineerde opleidingsplaatsen waarin kennis en kunde rond opleiden, leren en ontwikkelen gebundeld kan worden en opleidingsvolumes optimaal worden benut, is een van de uitdagingen de komende jaren.

Het delen van de opgedane ervaringen is een uitdaging en dat is voor nu geregeld (www.gop2025.nl).
Maar het begeleiden van GOP-projecten is even iets meer dan alleen een handboek delen…

Vandaar ook de bundeling van krachten van ondersteuners.
Want samen bereiken we meer.

Deel dit bericht met anderen: