30/08/2022

Samenhang als hefboom

Samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren Inspraak en zeggenschap staat niet los van elkaar. Sterker nog er is sprake van een onlosmakelijk met elkaar verbonden […]
28/08/2022

Inspraak en Zeggenschap van Zorgprofessionals

Versterking van vitaliteit en met veerkracht klaar voor de nieuwe werkelijkheid Werken in de Zorg is inmiddels meer dan een gemiddelde opgave voor zorgprofessionals geworden. De […]
09/08/2022

Geneeskundige VG-Zorg in toekomstperspectief

Expertise- en behandelcentra in regioverband – een verkenning De afgelopen maanden heb ik met veel interesse de ontwikkelingen binnen de deelsector VG-Zorg verkend en specifiek bestudeerd […]
27/08/2020

Bundeling van krachten

GOP2025 programmering Gecombineerde opleidingsplaats voor Psychologen in opleiding tot GZ Psycholoog De ontwikkelingen in de Ouderenzorg laten op tal van onderdelen in het Zorglandschap bewegingen zien […]