Klachtenregeling

Klachten over Ascie kunt u schriftelijk (of binnenkort via het online klachtenformulier) indienen.

Onze contactgegevens zijn:

Ascie,

Tribunusallee 34

6852 RK Huissen
Lingewaard (GLD)
Nederland

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.