WELKE ZORGMANAGER IS EEN HEILIG BOONTJE?

Van Docentgestuurd naar Studentgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen
12/12/2019
Zij-instromers als extra banenmotor
13/01/2020

WELKE ZORGMANAGER IS EEN HEILIG BOONTJE?

U denkt wellicht dat Sinterklaas en de naderende kerstdagen mijn inspiratie vormen voor deze blog over een heilige uit een ver verleden.

Nee, de inspiratie voor deze column ontstond tijdens een congres waar Laurent de Vries vertelde over zijn jaren in het klooster. Laurents carrière als bestuurder in de zorg vindt zijn oorsprong in het klooster van Huissen.

De vraag die bij mij opkwam is wat OKC leidinggevenden kunnen leren van het kloosterleven. Al heel snel stuitte ik op de regels van Benedictus.

Benedictus van Nursia (vlak bij het Italiaanse Perugia) leefde van 480 tot 547. Als abt leidde hij zijn klooster met strakke hand. Hij maakte zich daarmee niet bij iedereen geliefd en zijn monniken hebben zelfs geprobeerd hem te vergiftigen. Hij overleefde deze aanslag omdat hij de gifbeker gezegend had, vandaar de beker in bovenstaand schilderij. Ja, een leider is niet altijd geliefd.

Toch kreeg Benedictus veel volgelingen omdat hij zijn management baseerde op een afgewogen ritme van werken, rusten en bezinning / bidden. Het ora et labora werd geboren. Dat vertaalde zich in  het mantra ‘’luisteren naar je innerlijke stem en met aandacht luisteren naar de anderen’’.

Anselm Grün werkt dit in zijn boek ‘bezielend leidinggeven’ uit tot het volgende rijtje:

  • Wees bescheiden en ken uw eigen gevoeligheden
  • Houd oog voor uw omgeving
  • Wees zorgvuldig en besluitvaardig
  • Stimuleer zelfstandigheid en het nemen van verantwoorde risico’s   

Mijn inschatting is dat als u zo leiding geeft, u die gifbeker bespaard blijft.

Een zalige kerst (zou Benedictus waarschijnlijk zeggen).

Deel dit bericht met anderen: