Albert Schweitzer Ziekenhuis op zoek naar opleidingsvernieuwing

JBZ wil werk maken van loopbaanontwikkeling in het OKC
14/12/2019
Inspirerende ontmoeting met UMCU
24/12/2019

Albert Schweitzer Ziekenhuis op zoek naar opleidingsvernieuwing

Op maandag  9 december 2019 spraken wij met het OK-management van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht over de (ver)nieuw(d)e opleidingsvarianten HBOV-OZT en HBOV-AZT gericht op het bereiken van de doelgroep van zij-instromers. We raakten in gesprek met een zeer ervaren ‘managementteam’ met een heldere visie en opvatting over de noodzaak om opleidingsvernieuwing te willen gaan verkennen. Daarbij werd ook de verdere ontwikkeling van het praktijkleren met een andere rol- en taakverdeling als een wenkend perspectief gezien. Met een kritisch oog voor de noodzakelijke randvoorwaarden (CZO-erkenning, geaccrediteerde HBOV  en professionalisering van werk- en praktijkbegeleiding) ontstond er een levendig gesprek waarin vanuit diverse invalshoeken het (ver)nieuw(d)e concept werd belicht. Met als resultaat nieuwsgierigheid van beide kanten. Kortom een inspirerend gesprek samen.

Deel dit bericht met anderen: