Uitdaging

Volgens het Capaciteitsorgaan moeten we de komende jaren 1.068 operatieassistenten per jaar opleiden om eind 2024 geen tekorten meer te hebben. De gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaar lag tussen de 200 en 300 personen. Bij lange na niet voldoende om in de buurt te komen van het streefgetal. Laat staan een kweekvijver voor de toekomstige extra te verwachten personele vraag.

Oplossingsrichtingen

Nu zijn er verschillende oplossingsrichtingen om naar dit probleem te kijken. Van het financieel meer waarderen, het voorkomen van ongewenste uitstoom tot aan het verhogen van de status van operatieassistenten bijvoorbeeld door middel van BIG-registratie. Initiatieven die zeker gaan helpen, maar er niet voor gaan zorgen dat de tekorten in 2024 zijn weggewerkt. Het meer, effectiever en efficiënter opleiden van operatieassistenten blijft de belangrijkste manier om de tekorten weg te werken.

Nieuwe HBO-V AZT/ HBO-V OZT opleiding

Het NVLO bestuur heeft Ascie (Adviesbureau voor Opleiden, Leren en Ontwikkelen) gevraagd om een HBO-V AZT/HBO-V OZT opleiding te ontwerpen. ASCIE gaat samen met Hogeschool NCOI en het werkveld deze opleiding vormgeven.

In deze opdracht staat de ontwikkeling van het beroep operatieassistent en/of anesthesiemedewerker volledig centraal. Nieuwe inzichten in beroepsgericht leren worden toegepast om te komen tot een gemoderniseerde beroepsopleiding die jaarlijks geëvalueerd en geoptiumaliseerd kan worden. Het persoonlijk maken van de opleiding en flexibilisering zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Lees meer:
OKC2025