Design Sprint uit de startblokken

Verschil maken met gedurfd vooruitkijken en vooral gaan doen
19/02/2020
Leerplannen OK-cluster meer dan EPA-proof
05/07/2020
OKC2025 Programmering

Design Sprint uit de startblokken

Op donderdag 13 februari 2020 organiseerden Hogeschool NCOI en adviesbureau ASCIE de kick-off bijeenkomst voor het praktijkgericht ontwerpen van een drietal nieuwe HBOV-opleidingsvarianten voor de OKC, te weten: operatieverpleegkundige, anesthesieverpleegkundige en recoveryverpleegkundige.

Praktijkopleiders vanuit het hele land vanuit 10 ziekenhuizen hadden zich opgegeven voor deelname aan deze startbijeenkomst. Door griep konden een aantal praktijkopleiders nog even niet aanhaken, maar uiteindelijk gingen we met 20 deelnemers van start (inclusief de onderwijskundigen vanuit Hogeschool NCOI en adviesbureau Ascie).

Tekstvak: Inleiding door Martin van der Groep
(Inleiding door Martin van der Groep)

Kennismaken en aan de slag

Na een inleiding door Martin van der Groep (NCOI sectordirecteur Zorg en Welzijn) zette Michael Hebben de aanwezigen aan het werk. Doel van deze bijeenkomst was het kennismaken met de Design Sprint-methode en samen verkennen wat nodig is om de nieuwe leerplannen optimaal te laten aansluiten bij de werkpraktijk op het OKC.

De interactie tussen de verschillende ziekenhuizen en Hogeschool NCOI leidden tot goede discussies om te bepalen waar de accenten in de nieuwe opleidingsvarianten gezet moeten gaan worden.

Een van de vragen die uitvoerig aan de orde kwam was: ”Wat moeten de studenten van alle opleidingsrichtingen, naast de vakinhoudelijke kennis, in ieder geval ontwikkelen?”.

Dat leverde een mooi overzicht op van benodigde c.q. gewenste te ontwikkelen kwaliteiten zoals flexibiliteit, empathie, teamgeest, zelfsturing, weerbaarheid, affiniteit met techniek, collegialiteit en leergierigheid.

De gesprekken maakten ook duidelijk dat de HBOV-opleidingsvarianten het nodige zullen gaan vergen van de zij-instromende student, maar dat het zeker ook iets gaat vragen van het zittende OK-team. Vandaar dat ook uitvoerig is stilgestaan bij de leertrajecten die worden voorbereid, om ook de praktijk- en werkbegeleiders voor te bereiden op deze nieuwe HBOV-opleidingsvarianten. 

Een leerrijke middag die naar tevredenheid van alle aanwezigen met een aantal mooie eerste opbrengsten vanuit de beroepspraktijk kon worden afgesloten. Het blijkt telkens maar weer hoe waardevol het is om ervaringen te delen en hoeveel er van elkaar geleerd kan worden. 

(Inventariseren van wensen uit het werkveld(

Planning Design Sprints

De eerstvolgende Design Sprint-sessie is gepland op 11 maart 2020 (van 09.00 tot 17.00 uur in Utrecht, locatie BCN). De tweede sessie staat gepland voor 25 maart 2020 (hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie). De uitnodiging hiervoor wordt op 21 februari a.s. verstuurd naar alle betrokkenen en/of geïnteresseerden, maar als u zich nu al direct wilt aanmelden voor deelname dan kunt u dit kenbaar maken via info@ascie.nl.

Martin van der Groep
Hogeschool NCOI
Hilversum

Deel dit bericht met anderen: