Menskracht

Menskracht

Organisaties bestaan bij de gratie van samenwerking van mensen. Deze groepen van mensen vormen als het ware een sociaal construct van waaruit talrijke processen vorm en inhoud krijgen. De motor achter deze processen is HR.

Met HR bedoelen we dan Menskracht. Het tot zijn recht laten komen van menskracht, ook wel faciliterend leiderschap, vormt de kern van succesvolle organisaties.