Meer weten

Meer weten?

Ascie is ontstaan vanuit de wens om de opgedane kennis en kunde in de wereld van HR te delen met anderen.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen en kennisdelen draagt bij aan het ontwikkelen menskracht en leidt tot verbinding tussen mensen.

Wilt u meer weten over Ascie? Vraag HIER de informatie op over onze visie en meerjarenbeleid.