Meer weten over Ascie

Adviseren
Ascie geeft vanuit dienend inspireren vorm en inhoud aan adviesopdrachten vanuit een aanpak voor Professioneel Adviseren waarbij begrip, empathie en beïnvloeden als sleutelwoorden. Daarbij laat Ascie zich inspireren door de praktische adviezen van prof.dr. J. (Jan) de Vuijst en zijn boekwerk rond Professioneel Adviseren.
Support
Ascie wil bijdragen aan een effectieve aanpak en daarbij support leveren gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. De basisprincipes vanuit een ‘positive behavior support’ vormen daarbij leidende principes.
Coaching
Ascie werkt vanuit inspirerend coachen waarbinnen de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren een centrale plaats inneemt, aan de groei van de menskracht in professionals en teams binnen organisaties.
Innoveren
Ascie werkt vanuit anders kijken, anders denken en anders doen aan Innoverend Werken. Kenmerkend hierbij is dat onze aanpak afwijkt van een traditionele werkwijze. De naam zegt het al Innoverend Werken en dat brengen we met passie en resultaatgericht in de praktijk.
Educatie
Ascie is een nieuwdenker in opleiden, leren en ontwikkelen waarbij ook de inzet van leertechnologie nadrukkelijk in beeld is. Geïnspireerd door het gedachtengoed van prof. dr. M.C.P. (Manon) Ruijters wordt vanuit het leerparadigma gewerkt aan resultaatgerichte leerinterventies en innovatieve leeroplossingen.
025_leren_presteren