Expedities

Expedities

Om van A naar B(eter) te komen is het veelal nodig om op reis te gaan. Het fenomeen reizen binnen organisaties noemen wij ook wel expedities. Daarbij wordt vanuit een grondhouding: anders kijken, anders denken, anders doen, een stap gezet in de richting van loslaten in de huidige situatie en anders vasthouden in de toekomstige situatie. Met als aanjagers ontdekkend en onderzoekend leren, maken we daarbij onderscheid in drie soorten expedities:

  • Digitale expedities
  • Sprintexpedities
  • Bergexpedities

Tijdens deze expedities worden inhoud, proces en procedure in samenhang bijeengebracht en gehouden.