10 klantbeloften als basis voor leefplezier en goede kwaliteit van zorg.

Inleiding

Klantbeloften geven vooraf duidelijkheid wat er verwacht mag worden richting bewoners, families maar ook zeker naar de medewerkers. Klantbeloften hebben een directe relatie met merkbeloften en zijn bepalend voor het imago binnen de Ouderenzorg. Het is een kans om vanuit dit perspectief bewuster om te gaan met de zorgvraag en daarbij welzijnsaspecten en aandacht nadrukkelijk ook een plek te geven. Met het concept Kwaliteit@ wordt een brug geslagen tussen fragmentarische Ouderenzorg en integrale Ouderenzorg. Het bewust maken van Kwaliteit@ als denkrichting, is een eerste stap in de juiste richting.

Resultaat

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de 10 begrippen bekend die vallen onder de klantbeloften van Kwaliteit@. Je kunt de klantbeloften van jouw organisatie omschrijven en met deze inzichten een verandering binnen jouw organisatie te weeg te brengen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle hulpverleners binnen de ouderenzorg. Dat kunnen verzorgenden zijn, maar ook bestuurders.

Vooropleiding

De cursus gaat uit van MBO+ niveau. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Voorbereiding en studiebelasting

De cursus vereist geen voorbereiding voordat de eerste module wordt aangeboden. De studiebelasting bestaat uit (digitale) bijeenkomsten die elk ongeveer 70 minuten duren. Aan het eind van elke module worden er opdrachten meegegeven*. Tussen de modules door moet gerekend worden met het lezen van literatuur en documenten die binnen de organisatie bestaan over het onderwerp. Houd rekening met ca. 1 uur per week leestijd.

Begeleiding

De studiebegeleiding wordt uiteraard tijdens de bijeenkomsten aangeboden. In de weken tussen de modules is de docent digitaal bereikbaar voor specifieke vragen.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit hand-outs van de PowerPointpresentaties van de modules. Ook worden van alle bijeenkomsten video-opnamen, die naderhand beschikbaar zijn, gemaakt. Hiernaast wordt tijdens de modules verwezen naar literatuur en artikelen. De artikelen zijn vrij toegankelijk via internet. De literatuur dient als verdieping en is niet verplicht.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • In ontwikkeling.
 • Afronding

  Deze cursus levert de cursist alle handvatten om de 10 klantbeloften te vertalen naar een persoonlijke toepassing in de eigen zorgpraktijk. Ter afronding ontvangt de cursist een certificaat/bewijs van deelname.

  Duur van de cursus

  De doorlooptijd van het programma van deze cursus is 7 weken .

  Dagen

  De cursus is georganiseerd rond 7 (digitale) bijeenkomsten, zogenaamde webinars. Elk webinar duurt 70 minuten. Het standaardtijdstip is op een werkdag van 15:45-17:00u. Afhankelijk van de groep (zie onder ‘inschrijven’) kan hiervan afgeweken worden.

  Cursusvorm

  De cursusvorm is Webinars, waarbij tijdens het webinar opdrachten kunnen worden uitgewerkt. De begeleiding vindt plaats via videobellen.

  Opbouw van de kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop wordt ingeschreven, zie onder ‘’inschrijven’’.

 • Individueel: € 450,--
 • Individueel in groepsvorm: € 450,--
 • In company: op aanvraag van de organisatie.
 • Mogelijkheden

  Er zijn verschillende inschrijfvormen mogelijk.

  Individueel

  Je kunt de webinars individueel volgen als stand-alone cursus, zonder interactie met andere deelnemers. Hierbij krijg je toegang tot de reeks van 7 opgenomen video webinars. Er is tijdens de webinars geen interactie met de cursusleider mogelijk. Op de werkdagen tussen de webinars is de cursusleider digitaal beschikbaar voor vragen. Tevens is de cursusleider op een vaste werkdag tijdens het vragenuur telefonisch bereikbaar.

  Individueel in groepsvorm

  Je schrijft je in op de wachtlijst. Bij voldoende deelnemers (minimum: vijf) organiseren we de cursus via een serie van live webinars, inclusief begeleiding op afstand.

  In company

  Jouw organisatie organiseert de cursus voor haar eigen werknemers. Je volgt samen met collega's deze cursus, speciaal afgestemd op jouw organisatie, inclusief begeleiding op afstand.