Inspraak en Zeggenschap van Zorgprofessionals

Geneeskundige VG-Zorg in toekomstperspectief
09/08/2022
Samenhang als hefboom
30/08/2022

Versterking van vitaliteit en met veerkracht klaar voor de nieuwe werkelijkheid

Werken in de Zorg is inmiddels meer dan een gemiddelde opgave voor zorgprofessionals geworden. De uitdagingen zijn velerlei en maken dat het werken in de zorg steeds meer het belang van inspraak en zeggenschap van betrokken zorgprofessionals zichtbaar maakt.

De uitdagingen zijn tevens unieke kansen en mogelijkheden om anders naar het verpleegkundige en ook naar het zorgkundige beroepsdomein te gaan kijken, anders te gaan denken en anders te gaan doen.

Hadden de vraagstukken rond de werk- en beroepspraktijk van de Verpleegkundige en Zorgkundige eerst nog prioriteit, inmiddels is er sprake van urgente vraagstukken en als we te lang wachten dan is de kans groot dat we belanden in de wereld van crisisvraagstukken.

Al vele jaren is gebleken dat als de inspraak en zeggenschap van de zorgprofessional leidend wordt gemaakt, er altijd weer oplossingen komen voor onoplosbaar gebleken vraagstukken binnen de beroeps- en werkpraktijken in het toch wel stormachtige Zorglandschap van nu, straks en later.

Met inspraak en zeggenschap op zoek naar een nieuwe werkelijkheid, dat is de echte uitdaging.

We hebben samen met Tremonte (https://tremonte.nl/) experts en de AscieGroup (https://ascie.nl/) experts een op hoofdlijnen ontwikkelingsproject voorbereid voor zorgorganisaties die met inspraak en zeggenschap willen gaan werken aan deze (grotere) opgaven. Contact ons gerust voor informatie, we delen het graag. En de Subsidieregeling kan hierbij mogelijk uitkomst bieden. https://lnkd.in/eR8pTFJV

VWS publiceert subsidieregeling om zeggenschap en veerkracht in de zorg te versterken – dien jij ook een plan in?

Deel dit bericht met anderen: