Geneeskundige VG-Zorg in toekomstperspectief

Bundeling van krachten
27/08/2020
Inspraak en Zeggenschap van Zorgprofessionals
28/08/2022

Expertise- en behandelcentra in regioverband – een verkenning

De afgelopen maanden heb ik met veel interesse de ontwikkelingen binnen de deelsector VG-Zorg verkend en specifiek bestudeerd op het continuïteitsvraagstuk van de medische/geneeskundige zorg. Er zijn veel raakvlakken met de vraagstukken die ook spelen binnen de deelsector Ouderenzorg en er is werk aan de winkel. Met als inzet ook hier te komen tot een verdere verduurzaming van de medische/-geneeskundige zorg vanuit een functiefamilie benadering. In dat opzicht speelt ook het verkennen en benutten van de ontwikkeling van interprofessionalisering binnen de zorg, hier specifiek de VZ-zorg.

Het is mooi om te zien dat ook hier het zoeken en vinden van een nieuw evenwicht tussen welzijn (levenskwaliteit), echte aandacht (menszijn-kwaliteit) en gezondheid (gezondheidskwaliteit) op de agenda staat om zo het medische model nog meer in balans te brengen met de andere pijlers ten faveure van de bewoners. Het zijn de zorgprofessionals die samen richting moeten geven aan deze zoektocht en het is plezierig om te kunnen vermelden dat de opdrachtgever voor deze verkenning dit vertrekpunt volledig heeft omarmd en ook actief wil uitdragen.

Dit komt ook tot uiting in de combinatie rollen die we bij deze verkenning hebben ingevuld. Er is een medisch programmaleider en ik vul aan in de rol van organisatorisch programmaleider. Samen met de programmaondersteuner vormen we het kernteam die de verkenning nu verder ter hand neemt. Met werkbezoeken gaan we de potentiële samenwerkingspartners in de regio’s ontmoeten en heel goed luisteren naar de vraagstukken die (ook) bij hen actueel zijn en mogelijk een basis bieden voor krachtenbundeling. Een startnotitie en een programmakader op hoofdlijnen – CANVAS – vormen het praatstuk en de praatplaat met alle ruimte voor iedereen om zaken in te brengen en aan te reiken. Met als belangrijkste inzet: de kansen en mogelijkheden voor krachtenbundeling in de regio onderzoeken.

Binnenkort berichten we over de uitkomsten van de werkbezoeken en op termijn publiceren we documenten via een programmasite. Wordt vervolgd #kawinchong

Deel dit bericht met anderen: